zajęcia stałe

BELCANTO Studio Piosenki 
Kształci solistów amatorów: dzieci, młodzież i dorosłych.

Program zajęć obejmuje kształcenie następujących umiejętności:
 -emisji głosu
- dykcji
 - poprawnej gospodarki oddechem w śpiewie
 - interpretacji utworu
 - pracy z mikrofonem
 - podstaw zasad muzyki
 - podstawowych zagadnień wiedzy o muzyce


Młodzież bierze udział w festiwalach, konkursach, koncertach, warsztatach wokalnych.
zajęcia: środy 14.30 – 19.30
Zajęcia odbywają w sali baletowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.


REMISOLKI zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne  dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.
W trakcie godzinnych zajęć najmłodsi poprzez zabawę poznają świat dźwięków. Program zajęć obejmuje:
- podstawy rytmiki
- naukę piosenek
- podstawy emisji głosu dla najmłodszych
- zabawy taneczne
- inscenizacje poznanych piosenek
- podstawy wiedzy o muzyce
- kształcenie słuchu i poczucia rytmu
- wspólną, beztroską zabawę
- granie na instrumentach perkusyjnych
- zabawy integracyjne
- elementy muzykoterapii


Zajęcia: piątek 15.30-18.30
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów


WNIEBOGŁOSY zajęcia umuzykalniające dla mam z dziećmi 
W programie zajęć:
-ruch rozwijający Weroniki Scherborne
-rytmiczanki, wyliczanki
-muzykowanie na instrumentach
-taniec
-śpiew
zajęcia: środa 16.00-17.00, sala baletowa MOKSiR Chrzanów
 


MUZYKOTERAPIA dla seniora
Zajęcia dla Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Program zajęć obejmuje aktywne i receptywne formy muzykoterapii, relaksację, wprowadzenie technik tanecznych, tańce integracyjne, zabawy integracyjne, śpiew, granie na instrumentach, improwizacje taneczne oraz twórczy, rozwijający ruch do muzyki.
zajęcia: wtorki 9.30-12.30
Sala "Sokół"
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie


MUZYKOTERAPIA Dom Pomocy Społecznej w Płazie
zajęcia muzykoterapii dla pensjonariuszy Ośrodka obejmują terapię dźwiękiem, relaksacje i grupowe zajęcia aktywizujące
zajęcia: środa 8.00-14.00